Tag: emilie autumn

Czyj głos mnie kręci i podnieca?Czyj głos mnie kręci i podnieca?

W trakcie słuchania jakichkolwiek piosenek, słuchacz winien zwracać uwagę zarówno na słyszany w niej głos, jak i melodię Jeśli chodzi o tekst, to odnoszę wrażenie że to przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie w muzyce popularnej. Ja oczywiście staram się słuchać również słów piosenek, ale mniejsza. Ja nie o tym. Chciałem z