2014-12-06 15.24.20

Rysunek autorstwa fantastycznej Glinianej Kury